• Mugg- og soppsanering

  Mugg- og soppsanering

  Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer
 • Mugg- og soppsanering

  Mugg- og soppsanering

  Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte
 • Mugg- og soppsanering

  Mugg- og soppsanering

  Vi samarbeider med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.

24t Vakttelefon:
64 86 80 00

Mugg og soppsanering

Både byggforskriften av 1997 og forskrifter fra helsemyndighetene understreker at det ikke skal forekomme fuktskader eller muggsoppvekst innendørs.
Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer.

Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte.

Vi samarbeider også med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.