Skip to main content
  • Mugg- og soppsanering

    Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer

  • Mugg- og soppsanering

    Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte
  • Mugg- og soppsanering

    Vi samarbeider med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.

Mugg og soppsanering

Både byggforskriften av 1997 og forskrifter fra helsemyndighetene understreker at det ikke skal forekomme fuktskader eller muggsoppvekst innendørs.
Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer.

Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte.

Vi samarbeider også med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.