Skip to main content

Mugg- og soppsanering

Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer

Mugg- og soppsanering

Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte

Mugg- og soppsanering

Vi samarbeider med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.

Mugg og soppsanering

Både byggforskriften av 1997 og forskrifter fra helsemyndighetene understreker at det ikke skal forekomme fuktskader eller muggsoppvekst innendørs.
Muggsopp må fjernes på en måte som hindrer spredning av sporer.

Vi har kompetanse og utstyr til å sanere muggsoppskader på en forsvarlig måte.

Vi samarbeider også med ledende fagmiljøer innen prøvetaking og analyse.