Skip to main content
  • Avfuktere

    Vi tilbyr utleie av avfuktingsutstyr til alle typer fuktproblemer

  • Avfuktere

    Våre erfarne fuktteknikere monterer riktig utstyr etter behov
  • Avfuktere

    Tørkingen dokumenteres med måleprotokoll etter endt oppdrag

Utleie av avfuktingsutstyr

Vi har en moderne og effektiv utstyrspark som kan håndtere alle typer fuktproblemer.

Våre erfarne fuktteknikere vil etter en besiktigelse montere rett utstyr ut ifra avfuktingsbehovet.